јул
2018
18

ЈН 46/7-2018

Опрема за побољшање ефикасности централног постројења за пречишћавање отпадних вода са циљем прилагођавања реципијента

Отворени поступак

- партија 1: Пумпе за транспорт примарног муља
- партија 2: Пумпе за транспорт угушћеног и дигестованог муља
- партија 3: Делови за IQ сензор нет систем
- партија 4: Сонде за мерење пХ и ЕП
- партија 5: Пумпа за ФеЦл3
- партија 6: Регулатор рада дуваљке

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (199 KB) 18.07.2018.
 2. Конкурсна документација
  (3 MB) 18.07.2018.
 3. Измена конкурсне документације
  (2 MB) 03.08.2018.
 4. Одлука о обустави поступка партија 1
  (307 KB) 29.08.2018.
 5. одлука о додели уговора
  (1 MB) 29.08.2018.
 6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
  (340 KB) 05.09.2018.
 7. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  (792 KB) 07.09.2018.
 8. Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
  (728 KB) 07.09.2018.
 9. обавестење о обустави партија 1
  (515 KB) 10.09.2018.
 10. Обавестење о закљуценом уговору партија 3
  (790 KB) 10.09.2018.
 11. обавестење о закљуценом уговору партија 5
  (797 KB) 20.09.2018.