jul
2018
27

JN 45/19-2018

OFFICE I CAD SOFTWARE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

- partija 1. Office software
- partija 2. Cad software

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (246 KB) 27.07.2018.
 2. Konkursna dokumentacija
  (554 KB) 27.07.2018.
 3. Odluka o dodeli ugovora
  (648 KB) 07.08.2018.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (203 KB) 10.08.2018.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (173 KB) 13.08.2018.