avg
2018
3

JN 46/9-2018

BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA

OTVORENI POSTUPAK

- partija 1: Bunar B-23/III na Vodozahvatu I
- partija 2: Bunar B-3 na Vodozahvatu Mala Bosna

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (194 KB) 03.08.2018.
 2. Konkursna dokumentacija
  (2 MB) 03.08.2018.
 3. izmena konkursne dokumentacije
  (493 KB) 24.08.2018.
 4. Pitanja i odgovori
  (256 KB) 30.08.2018.
 5. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1 i Partija 2
  (1 MB) 05.09.2018.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (797 KB) 13.09.2018.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (767 KB) 13.09.2018.