sep
2018
13

JN 45/26-2018

MATERIJAL ZA POTREBE LABORATORIJE

- partija 1. Laboratorijske hemikalije
- partija 2. Laboratorijsko staklo
- partija 3. Bakteriološke podloge
- partija 4. Reagensi i detektori hlora
- partija 5. Laboratorijski materijal
- partija 6. Rezervni delovi instrumenata
- partija 7. Filter papiri
- partija 8. Mikrobiološki brzi testovi

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (197 KB) 13.09.2018.
 2. Konkursna dokumentacija
  (1004 KB) 13.09.2018.
 3. Pitanje i odgovor
  (144 KB) 18.09.2018.
 4. Izmena konkursne dokumentacije
  (1 MB) 18.09.2018.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (132 KB) 18.09.2018.
 6. Pitanje i odgovor
  (115 KB) 19.09.2018.
 7. Odluka o dodeli ugovora
  (5 MB) 01.10.2018.
 8. Odluka o obustavi postupka
  (2 MB) 01.10.2018.
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
  (588 KB) 08.10.2018.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8
  (583 KB) 08.10.2018.
 11. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 3, Partija 5
  (1022 KB) 08.10.2018.
 12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (591 KB) 11.10.2018.
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6
  (592 KB) 17.10.2018.
 14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7
  (620 KB) 18.10.2018.
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (624 KB) 26.10.2018.