nov
2018
30

JN 45/38-2018

BRAVARSKI MATERIJAL

- partija 1. Osnovni bravarski materijal
- partija 2. Sitan bravarski materijal

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (312 KB) 30.11.2018.
 2. Konkursna dokumentacija
  (779 KB) 30.11.2018.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (940 KB) 14.12.2018.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 1
  (245 KB) 21.12.2018.
 5. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 1
  (245 KB) 28.12.2018.