dec
2018
26

JN 46/15-2018

HEMIKALIJE ZA UPOV

OTVORENI POSTUPAK
 
- partija 1: Polielektrolit
- partija 2: Gvožđe hlorid

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (248 KB) 26.12.2018.
 2. Konkursna dokumentacija
  (618 KB) 26.12.2018.
 3. izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (373 KB) 08.01.2019.
 4. izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (1 MB) 09.01.2019.
 5. Pitanje i odgovor
  (476 KB) 18.01.2019.
 6. Izmena konkursne dokumentacije
  (4 MB) 18.01.2019.
 7. Pitanje i odgovor
  (213 KB) 21.01.2019.
 8. Pitanje i odgovor
  (464 KB) 23.01.2019.
 9. Pitanje i odgovor
  (208 KB) 24.01.2019.
 10. Pitanje i odgovor
  (263 KB) 24.01.2019.
 11. Pitanje i odgovor
  (180 KB) 25.01.2019.
 12. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
  (1 MB) 20.02.2019.
 13. Odluka o obustavi postupka - Partija 2
  (559 KB) 20.02.2019.
 14. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 2
  (427 KB) 06.03.2019.
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (321 KB) 02.04.2019.