јан
2019
8

ЈН 45/42-2018

Опрема за праћење процеса

-партија 1: Миксер - пропулзор
-партија 2: Аутоматизација постојећих табластих затварача на ППОВ- Суботица

Приложени фајлови

 1. конкурсна документација
  (607 KB) 08.01.2019.
 2. позив за подношење понуда
  (311 KB) 08.01.2019.
 3. Одлука о додели уговора
  (515 KB) 21.01.2019.
 4. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  (158 KB) 29.01.2019.
 5. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  (214 KB) 29.01.2019.