mar
2019
15

JN 45/2-2019

LABORATORIJSKA OPREMA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Partija 1: Autoklav
Partija 2: Suvi sterilizator
Partija 3: Vaga

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (247 KB) 15.03.2019.
 2. Konkursna dokumentacija
  (667 KB) 15.03.2019.
 3. Odluka o dodeli ugovora
  (899 KB) 28.03.2019.
 4. Pitanje i odgovor
  (151 KB) 20.03.2019.
 5. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru - Partija 3
  (213 KB) 09.04.2019.