мај
2019
7

ЈН 45/13-2019

ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- партија 1: Водоводна мрежа Новосадска улица
- партија 2: Водоводна мрежа дела МЗ „Макова седмица“
- партија 3: Водоводна мрежа у делу МЗ „Зорка“

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (308 KB) 07.05.2019.
 2. Конкурсна документација
  (822 KB) 07.05.2019.
 3. Пројектни задатак - Партија 1
  (476 KB) 07.05.2019.
 4. Пројектни задатак - Партија 2
  (2 MB) 07.05.2019.
 5. Пројектни задатак - Партија 3
  (673 KB) 07.05.2019.
 6. Питање и одговор
  (267 KB) 10.05.2019.
 7. Одлука о додели уговора
  (1 MB) 22.05.2019.
 8. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  (207 KB) 17.06.2019.
 9. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  (209 KB) 17.06.2019.
 10. Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
  (207 KB) 17.06.2019.