maj
2019
10

JN 45/17-2019

RAČUNARSKA OPREMA I REZERVNI DELOVI

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
 
- Partija 1 – Računarska oprema
- Partija 2 – Rezervni delovi za računare i računarsku opremu
- Partija 3 – Toneri i kertridži za štampače

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (197 KB) 10.05.2019.
 2. Konkursna dokumentacija
  (736 KB) 10.05.2019.
 3. Odluka o dodeli ugovora
  (1 MB) 30.05.2019.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (322 KB) 06.06.2019.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (321 KB) 17.06.2019.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (335 KB) 17.06.2019.