мај
2019
16

ЈН 45/16-2019

Услужно одржавање и поправка возила и великих радних машина

- партија 1: Механичарске услуге
- партија 2: Аутоелектричарске услуге
- партија 3: Сервисирање и одржавање возила која су у гарантном року (ФИАТ ВОЗИЛА)

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (255 KB) 16.05.2019.
 2. Конкурсна документација
  (1 MB) 16.05.2019.
 3. Одлука о обустави поступка - Партија 1, Партија 2
  (630 KB) 05.06.2019.
 4. Одлука о закључењу оквирног споразума - Партија 3
  (818 KB) 05.06.2019.
 5. Обавештење о обустави поступка - Партија 1
  (274 KB) 12.06.2019.
 6. Обавештење о обустави поступка - Партија 2
  (277 KB) 12.06.2019.
 7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 3
  (599 KB) 21.06.2019.