maj
2019
27

JN 45/18-2019

AUTO GUME I VULKANIZERSKE USLUGE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
 
Partija 1: Auto gume
Partija 2: Vulkanizerske usluge

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (239 KB) 27.05.2019.
 2. Konkursna dokumentacija
  (616 KB) 27.05.2019.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (879 KB) 12.06.2019.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 2
  (573 KB) 21.06.2019.
 5. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 1
  (570 KB) 26.06.2019.