мај
2019
27

ЈН 45/18-2019

АУТО ГУМЕ И ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
Партија 1: Ауто гуме
Партија 2: Вулканизерске услуге

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (239 KB) 27.05.2019.
 2. Конкурсна документација
  (616 KB) 27.05.2019.
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (879 KB) 12.06.2019.
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 2
  (573 KB) 21.06.2019.
 5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1
  (570 KB) 26.06.2019.