јун
2019
5

ЈН 45/28-2019

УСЛУГА ПОПРАВКЕ ХИДРОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ НА ППОВ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (253 KB) 05.06.2019.
 2. Конкурсна документација
  (537 KB) 05.06.2019.
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (548 KB) 19.06.2019.
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (114 KB) 27.06.2019.