јун
2019
28

ЈН 46/4-2019

Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији Водозахвата Стари Жедник и Водозахвата Бајмок

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (246 KB) 28.06.2019.
 2. Конкурсна документација
  (706 KB) 28.06.2019.
 3. Питање и одговор
  (1 MB) 08.07.2019.
 4. Измена и допуна конкнкурсне документације
  (1 MB) 09.07.2019.
 5. Питање и одговор
  (1 MB) 22.07.2019.
 6. Питање и одговор
  (522 KB) 22.07.2019.
 7. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  (308 KB) 24.07.2019.
 8. Измена и допуна конкурсне документације
  (708 KB) 10.01.2020.
 9. Обавештење о продужењу рока
  (107 KB) 10.01.2020.
 10. Измена и допуна конкурсне документације
  (833 KB) 14.01.2020.
 11. Обавештење о продужењу рока
  (236 KB) 14.01.2020.
 12. Питање и одговор
  (148 KB) 16.01.2020.
 13. Одлука о додели уговора
  (890 KB) 03.02.2020.
 14. Обавештење о закљученом уговору
  (375 KB) 14.02.2020.