jul
2019
22

JN 45/39-2019

KANCELARIJSKI MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

- Partija 1. Kancelarijski materijal i pribor
- Partija 2. Štampani obrasci

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (314 KB) 22.07.2019.
 2. Konkursna dokumentacija
  (781 KB) 22.07.2019.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - Partija 1
  (677 KB) 02.08.2019.
 4. Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
  (408 KB) 02.08.2019.
 5. obaveštenje o zaključenom okvir. sporazumu - Partija 1
  (115 KB) 08.08.2019.
 6. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru Partija 2
  (182 KB) 09.08.2019.