окт
2019
30

ЈН 45/57-2019

ИЗРАДА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ МАЛИ БАЈМОК

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (210 KB) 30.10.2019.
 2. Конкурсна документација
  (615 KB) 30.10.2019.
 3. Измена и допуна конкурсне документације
  (523 KB) 07.11.2019.
 4. Обавештење о продужењу рока
  (124 KB) 07.11.2019.
 5. Измена и допуна конкурсне документације
  (299 KB) 08.11.2019.
 6. Обавештење о продужењу рока
  (122 KB) 08.11.2019.
 7. Одлука о додели уговора
  (453 KB) 20.11.2019.
 8. обавештење о закљученом уговору
  (197 KB) 06.12.2019.