јан
2020
14

ЈН 46/11-2019

ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ОтворенИ поступак путем оквирног споразума

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (134 KB) 14.01.2020.
 2. Конкурсна документација
  (608 KB) 14.01.2020.
 3. Питање и одговор
  (415 KB) 20.01.2020.
 4. Питање и одговор
  (779 KB) 07.02.2020.
 5. Измена и допуна конкурсне документације
  (3 MB) 10.02.2020.
 6. Обавештење о продужењу рока
  (197 KB) 10.02.2020.
 7. Измена и допуна конкурсне документације
  (225 KB) 18.02.2020.
 8. Обавештење о продужењу рока
  (197 KB) 18.02.2020.
 9. Питање и одговор
  (100 KB) 20.02.2020.
 10. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (694 KB) 13.03.2020.
 11. Обавештење о закјученом оквирном споразуму
  (187 KB) 30.03.2020.