mar
2020
20

RJ 45/4-2020

Higijensko sanitarni materijal


- partija 1: Papiri i sredstva za čišćenje

- partija 2: Složivi papiri i držači

Priloženi fajlovi

 1. Konkursna dokumentacija
  (626 KB) 20.03.2020.
 2. Poziv za podnosenje ponude
  (313 KB) 20.03.2020.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (1 MB) 06.04.2020.
 4. obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma partija 1
  (123 KB) 28.04.2020.
 5. obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma partija 2
  (114 KB) 28.04.2020.