nov
2013
21

JN 45/1-63-2013

PRENOS ANALOGNIH SIGNALA SA DISPERZNIH OBJEKATA (Aplikativni softwer)

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (41 KB) 21.11.2013.
 2. Konkursna dokumentacija
  (302 KB) 21.11.2013.
 3. Pitanje i odgovor
  (88 KB) 22.11.2013.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (211 KB) 23.12.2013.