dec
2013
13

JN 46/1-24-2013

Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta VZ I


Priloženi fajlovi

 1. Konkursna dokumentacija
  (309 KB) 13.12.2013.
 2. Poziv za podnošenje ponuda
  (53 KB) 13.12.2013.
 3. Izmenu Poziva za podnošenje ponuda
  (87 KB) 17.12.2013.
 4. Izmena konkursne dokumentacije
  (108 KB) 17.12.2013.
 5. Izmena konkursne dokumentacije
  (100 KB) 18.12.2013.
 6. informacija
  (88 KB) 19.12.2013.
 7. informacija
  (99 KB) 24.12.2013.