dec
2013
27

JN 46/1-26-2013

MATERIJAL ZA TALOŽENJE FOSFATA I FLOKULACIJU MULJA

Partija 1. - Polielektroliti

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponuda
    (51 KB) 27.12.2013.
  2. Konkursna dokumentacija
    (374 KB) 27.12.2013.