мар
2014
6

JN 45/1-7-2014

ELABORAT ZA PREUSMERAVANJE SOBRAĆAJA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (41 KB) 06.03.2014.
 2. Конкурсна документација
  (282 KB) 06.03.2014.
 3. Прилог 1
  (9 MB) 06.03.2014.
 4. Прилог 2
  (8 MB) 06.03.2014.
 5. Прилог 3
  (7 MB) 06.03.2014.
 6. Прилог 4
  (6 MB) 06.03.2014.
 7. Обавештење о продужењу рока
  (164 KB) 12.03.2014.
 8. Измена и допуна конкурсне документације
  (373 KB) 12.03.2014.
 9. Питање и одговор
  (184 KB) 12.03.2014.
 10. Обавештење о закљученом уговору
  (202 KB) 04.04.2014.