мар
2014
21

JN 45/1-14-2014

GEODETSKO SNIMANJE OBJEKATA SA UKNJIŽBOM U SLUŽBU ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (41 KB) 21.03.2014.
 2. Конкурсна документација
  (289 KB) 21.03.2014.
 3. Питање и одговор
  (241 KB) 27.03.2014.
 4. Обавештење о продужењу рока
  (97 KB) 04.04.2014.
 5. Измена конкурсне документације
  (109 KB) 04.04.2014.
 6. Питање и одговор
  (102 KB) 04.04.2014.
 7. Обавештење о обустави поступка
  (169 KB) 28.04.2014.