mar
2014
24

JN 45/1-16-2014

GRAĐEVINSKO I HIDROTEHNIČKO OPREMANJE BUNARA B-32 U OKVIRU VODOZAHVATA I.

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude
    (41 KB) 24.03.2014.
  2. Konkursna dokumentacija
    (342 KB) 24.03.2014.