apr
2014
14

JN 46/1-9-2014

VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL

- partija 1: Mesingana armatura i fiting
- partija 2: Zatvarači
- partija 3: Cevni materijal sa pripadajućim fitingom
- partija 4: Liveno gvozdeni fazonski komadi
- partija 5: Spojni i zaptivni materijal
- partija 6: Spojke i ogrlice
- partija 7: Hidranti i vazdušni ventili
- partija 8: Šaht poklopci,ovalne i okrugle kape i slivne rešetke

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (60 KB) 14.04.2014.
 2. Konkursna dokumentacija
  (1 MB) 14.04.2014.
 3. Pitanje i odgovor
  (661 KB) 28.04.2014.
 4. Pitanje i odgovor
  (153 KB) 06.05.2014.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (229 KB) 11.06.2014.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (227 KB) 11.06.2014.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
  (217 KB) 11.06.2014.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5
  (221 KB) 11.06.2014.
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6
  (220 KB) 11.06.2014.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7
  (217 KB) 11.06.2014.
 11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8
  (222 KB) 11.06.2014.
 12. Obaveštenje o obustavki postupka - Partija 2
  (188 KB) 11.06.2014.