мар
2014
24

JN 45/1-16-2014

GRAÐEVINSKO I HIDROTEHNIČKO OPREMANJE BUNARA B-32 U OKVIRU VODOZAHVATA I.

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

  1. Позив за подношење понуда
    (41 KB) 17.04.2014.
  2. Конкурсна документација
    (342 KB) 17.04.2014.
  3. Обавештење о закљученом уговору
    (317 KB) 17.04.2014.