мај
2014
20

JN 45/1-30-2014

PREVOĐENJE PILOT UREĐAJA ZA KONDICIONIRANJE U EKSPLOATACIONI OBJEKAT NA VZ BAČKI VINOGRADI

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (41 KB) 20.05.2014.
 2. Конкурсна документација
  (313 KB) 20.05.2014.
 3. Питање и одговор
  (331 KB) 23.05.2014.
 4. Обавештење о продужењу рока
  (167 KB) 26.05.2014.
 5. Измена и допуна конкурсне документације
  (382 KB) 26.05.2014.
 6. Обавештење о закљученом уговору
  (222 KB) 11.06.2014.