јун
2014
27

JN 45/1-36-2014

PROJEKAT PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE - VODOVODNA MREŽA DO UPOV-A BAJMOK

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

  1. Позив за подношење понуда
    (42 KB) 27.06.2014.
  2. Конкурсна документација
    (280 KB) 27.06.2014.
  3. Обавештење о закљученом уговору
    (168 KB) 18.07.2014.