jul
2014
14

JN 45/1-39-2014

ADSL INTERNET (sa MPLS uslugom) i ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE PREDUZEĆA

- partija 1 - ADSL internet (sa MPLS uslugom)
- partija 2 - održavanje internet stranice preduzeća

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (41 KB) 14.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija
  (381 KB) 14.07.2014.
 3. Pitanje i odgovor
  (94 KB) 16.07.2014.
 4. Pitanje i odgovor
  (100 KB) 17.07.2014.
 5. Pitanje i odgovor
  (100 KB) 18.07.2014.
 6. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (102 KB) 18.07.2014.
 7. Obaveštenje o produženju roka
  (102 KB) 18.07.2014.
 8. Pitanje i odgovor
  (101 KB) 18.07.2014.
 9. Obaveštenje o obustavki postupka - Partija 2
  (95 KB) 31.07.2014.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (103 KB) 08.08.2014.