окт
2014
2

JN 45/1-55-2014

PLAN PREVENTIVNIH MERA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE U ULICI JOSIPA KOLUMBA MZ PALIĆ

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (72 KB) 02.10.2014.
 2. Конкурсна документација
  (384 KB) 02.10.2014.
 3. Питање и одговор
  (96 KB) 06.10.2014.
 4. Обавештење о обуставки поступка
  (96 KB) 14.10.2014.