нов
2014
5

JN 45/1-63-2014

SENZORI U PROCESU TRETMANA OTPADNIH VODA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (41 KB) 05.11.2014.
 2. Конкурсна документација
  (276 KB) 05.11.2014.
 3. Питање и одговор
  (124 KB) 12.11.2014.
 4. Обавештење о обуставки поступка
  (133 KB) 02.12.2014.