nov
2014
12

JN 46/1-29-2014

VIJČANE PUMPE ZA TRANSPORT MULJA

Partija 1:Rezervni delovi pužnih pumpi tipa BN17-6L,52-6L i BN 1-6L
Partija 2: Rezervni delovi pužnih pumpi tipa NM090BY01P05B

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (57 KB) 12.11.2014.
 2. Konkursna dokumentacija
  (387 KB) 12.11.2014.
 3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (400 KB) 20.11.2014.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (147 KB) 30.12.2014.
 5. Obaveštenje o obustavki postupka - Partija 2
  (170 KB) 05.01.2015.