нов
2014
24

JN 45/1-66-2014

PVC ZAŠTITNI PRSTENOVI ZA VODOMERE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

  1. Позив за подношење понуда
    (41 KB) 24.11.2014.
  2. Конкурсна документација
    (294 KB) 24.11.2014.
  3. Обавештење о закљученом уговору
    (96 KB) 22.12.2014.