јун
2015
30

JN 45/1-31-2015

HIGIJENSKO SANITARNI MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (101 KB) 30.06.2015.
 2. Конкурсна документација
  (354 KB) 30.06.2015.
 3. Питање и одговор
  (101 KB) 07.07.2015.
 4. Измена и допуна конкурсне документације
  (131 KB) 07.07.2015.
 5. Обавештење о продужењу рока
  (95 KB) 07.07.2015.