јул
2015
13

JN 45/1-32-2015

NADZOR NAD IZRADOM BUNARSKE KONSTRUKCIJE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

  1. Конкурсна документација
    (346 KB) 13.07.2015.
  2. Позив за подношење понуда
    (44 KB) 13.07.2015.
  3. Обавештење о закљученом уговору
    (188 KB) 03.08.2015.