avg
2015
3

JN 46/1-24-2015

VODOOVDNI I KANALIZACIONI MATERIJAL

OTVORENI POSTUPAK

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (63 KB) 03.08.2015.
 2. Konkursna dokumentacija
  (1 MB) 03.08.2015.
 3. Pitanje i odgovor
  (133 KB) 07.08.2015.
 4. Pitanje i odgovor
  (303 KB) 18.08.2015.
 5. Pitanje i odgovor
  (260 KB) 20.08.2015.
 6. Pitanje i odgovor
  (120 KB) 27.08.2015.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (696 KB) 17.09.2015.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (708 KB) 17.09.2015.
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
  (716 KB) 17.09.2015.
 10. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Partija 2
  (155 KB) 22.09.2015.
 11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6
  (644 KB) 23.09.2015.
 12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7
  (642 KB) 23.09.2015.
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8
  (649 KB) 23.09.2015.
 14. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 5
  (150 KB) 25.09.2015.
 15. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 2
  (149 KB) 22.10.2015.