сеп
2015
11

JN 46/1-28-2015

CISTERNA ZA PRAŽNJENJE SEPTIČKIH JAMA

NABAVKA PUTEM FINANSIJSKOG LIZINGA

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (52 KB) 11.09.2015.
 2. Конкурсна документација
  (445 KB) 11.09.2015.
 3. Питање и одговор
  (100 KB) 15.09.2015.
 4. Питање и одговор
  (471 KB) 25.09.2015.
 5. Измена конкурсне документације
  (858 KB) 25.09.2015.
 6. Прилог 1
  (293 KB) 25.09.2015.
 7. Прилог 2
  (428 KB) 25.09.2015.
 8. Прилог 3
  (9 MB) 25.09.2015.
 9. Прилог 4
  (764 KB) 25.09.2015.
 10. Прилог 5
  (32 KB) 25.09.2015.
 11. Прилог 6
  (19 KB) 25.09.2015.
 12. Питање и одговор
  (499 KB) 28.09.2015.
 13. Питање и одговор
  (96 KB) 30.09.2015.
 14. Прилог 7
  (293 KB) 30.09.2015.
 15. Питање и одговор
  (97 KB) 30.09.2015.
 16. Питање и одговор
  (96 KB) 02.10.2015.
 17. Прилог 8
  (100 KB) 02.10.2015.
 18. Прилог 9
  (205 KB) 02.10.2015.
 19. Прилог 10
  (4 MB) 02.10.2015.
 20. Прилог 11
  (63 KB) 02.10.2015.
 21. Питање и одговор
  (543 KB) 05.10.2015.
 22. Измена и допуна конкурсне документације
  (1 MB) 06.10.2015.
 23. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  (176 KB) 06.10.2015.
 24. Питање и одговор
  (96 KB) 08.10.2015.
 25. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  (167 KB) 05.11.2015.
 26. Одлука о обустави поступка
  (514 KB) 18.01.2016.