sep
2015
24

JN 45/1-60-2015

PREMIJA OSIGURANJA

- partija 1: osiguranje imovine
- partija: 2: osiguranje vozila
- partija 3: osiguranje zaposlenih

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (50 KB) 24.09.2015.
 2. Konkursna dokumentacija
  (505 KB) 24.09.2015.
 3. Pitanje i odgovor
  (185 KB) 25.09.2015.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (330 KB) 25.09.2015.
 5. Pitanje i odgovor
  (180 KB) 28.09.2015.
 6. Izmena poziva za podnošenje ponuda
  (323 KB) 29.09.2015.
 7. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (2 MB) 29.09.2015.
 8. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  (170 KB) 29.09.2015.
 9. Pitanje i odgovor
  (256 KB) 30.09.2015.
 10. Pitanje i odgovor
  (162 KB) 30.09.2015.
 11. Pitanje i odgovor
  (337 KB) 30.09.2015.
 12. Pitanje i odgovor
  (322 KB) 30.09.2015.
 13. Pitanje i odgovor
  (416 KB) 30.09.2015.
 14. Pitanje i odgovor
  (194 KB) 02.10.2015.
 15. Pitanje i odgovor
  (162 KB) 06.10.2015.
 16. Odluka o dodeli ugovora
  (2 MB) 15.10.2015.
 17. Obavestenje o zakjucenom ugovoru - Partija 2
  (102 KB) 27.10.2015.
 18. Obavestenje o zakjucenom ugovoru - Partija 1
  (98 KB) 30.10.2015.
 19. Obavestenje o zakjucenom ugovoru - Partija 3
  (98 KB) 30.10.2015.