nov
2015
19

JN 45/1-75-2015

STEREO MIKROSKOP SA DIGITALNOM KAMEROM

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (42 KB) 19.11.2015.
 2. Konkursna dokumentacija
  (335 KB) 19.11.2015.
 3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (334 KB) 25.11.2015.
 4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  (169 KB) 25.11.2015.
 5. Odluka o dodeli ugovora
  (621 KB) 08.12.2015.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (105 KB) 17.12.2015.