dec
2015
22

JN 45/1-88-2015

MOTORNO ULJE I MAZIVO

- partija 1: Motorno ulje i mazivo
- partija 2: Motorno ulje i mazivo za PPOV - specijalno

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (49 KB) 22.12.2015.
 2. Konkursna dokumentacija
  (470 KB) 22.12.2015.
 3. Pitanje i odgovor
  (195 KB) 24.12.2015.
 4. Pitanje i odgovor
  (182 KB) 29.12.2015.
 5. Pitanje i odgovor
  (181 KB) 29.12.2015.
 6. izmena konkursne dokumetacije
  (954 KB) 29.12.2015.
 7. Obavestenje o produzenju roka
  (181 KB) 29.12.2015.
 8. Pitanje i odgovor
  (171 KB) 05.01.2016.
 9. Pitanje i odgovor
  (144 KB) 06.01.2016.
 10. Obaveštenje o produženju roka
  (191 KB) 06.01.2016.
 11. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (1 MB) 08.01.2016.
 12. Pitanje i odgovor
  (360 KB) 12.01.2016.
 13. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (964 KB) 12.01.2016.
 14. Obaveštenje o produženju roka
  (194 KB) 12.01.2016.
 15. Odluka o obustavi postupka - Partija 1
  (2 MB) 26.01.2016.
 16. Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
  (538 KB) 26.01.2016.
 17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (112 KB) 01.02.2016.
 18. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 1
  (235 KB) 02.02.2016.