мар
2016
29

JN 46/1-04-2016

VOZILA

NABAVKA PUTEM FINSNSIJSKOG LIZINGA

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (125 KB) 29.03.2016.
 2. Конкурсна документација
  (460 KB) 29.03.2016.
 3. Питање и одговор
  (156 KB) 01.04.2016.
 4. Прилог 1
  (3 MB) 01.04.2016.
 5. Прилог 2
  (3 MB) 01.04.2016.
 6. Прилог 3
  (312 KB) 01.04.2016.
 7. Прилог 4
  (406 KB) 01.04.2016.
 8. Прилог 5
  (213 KB) 01.04.2016.
 9. Прилог 6
  (433 KB) 01.04.2016.
 10. Прилог 7
  (55 KB) 01.04.2016.
 11. Допуна одговора
  (122 KB) 05.04.2016.
 12. Прилог 8
  (329 KB) 05.04.2016.
 13. Прилог 9
  (983 KB) 05.04.2016.
 14. Прилог 10
  (947 KB) 06.04.2016.
 15. Питање и одговор
  (90 KB) 15.04.2016.
 16. Питање и одговор
  (90 KB) 22.04.2016.
 17. Измена и допуна конкурсне документације
  (89 KB) 22.04.2016.
 18. Обавештење о продужењу рока
  (97 KB) 22.04.2016.
 19. Питање и одговор
  (89 KB) 27.04.2016.
 20. Прилог 11
  (253 KB) 27.04.2016.
 21. Прилог 12
  (29 KB) 27.04.2016.
 22. Одлука о додели уговора
  (777 KB) 07.06.2016.
 23. Обавештење о закљученом уговору
  (107 KB) 16.06.2016.
 24. Одлука о измени уговора
  (1 MB) 17.06.2016.