apr
2016
6

JN 45/1-08-2016

ELABORAT O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE ZONA III - Bajmok, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (127 KB) 06.04.2016.
 2. Konkursna dokumentacija
  (331 KB) 06.04.2016.
 3. Odluka o dodeli ugovora
  (549 KB) 21.04.2016.
 4. obaveštenje o zakjučenom ugovoru
  (201 KB) 16.05.2016.