апр
2016
8

JN 45/1-16-2016

PVC ZAŠTITNI PRSTENOVI ZA VODOMERE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (126 KB) 08.04.2016.
 2. Конкурсна документација
  (301 KB) 08.04.2016.
 3. Одлука о додели уговора
  (490 KB) 21.04.2016.
 4. Обавештење о закљученом уговору
  (106 KB) 27.04.2016.