мај
2016
20

JN 45/1-24-2016

Servis pumpi

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. конкурсна документација
  (494 KB) 20.05.2016.
 2. позив подносење поунде
  (50 KB) 20.05.2016.
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (736 KB) 07.06.2016.
 4. Обавештење о закљученом оквирном спорузуму
  (159 KB) 07.06.2016.