jun
2016
3

JN 45/1-31-2016

REZERVNI DELOVI ZA VODOMERE

- Partija 1. Rezervni delovi za INSA vodomere
- Partija 2. Rezervni delovi za IKOM vodomere

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (127 KB) 03.06.2016.
 2. Konkursna dokumentacija
  (485 KB) 03.06.2016.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - Partija 1 i 2
  (2 MB) 16.06.2016.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu-Rez delovi za INSA vodomere - partija 1
  (167 KB) 24.06.2016.
 5. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu-Rez delovi za IKOM vodomere - partija 2
  (111 KB) 28.06.2016.