jun
2016
29

JN 45/1-42-2016

Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima Uprava - II faza

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (118 KB) 29.06.2016.
 2. Konkursna dokumentacija
  (366 KB) 29.06.2016.
 3. Pitanje i odgovor
  (98 KB) 30.06.2016.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (108 KB) 04.07.2016.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (97 KB) 04.07.2016.
 6. Pitanje i odgovor
  (91 KB) 04.07.2016.
 7. Pitanje i odgovor
  (89 KB) 06.07.2016.
 8. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (131 KB) 06.07.2016.
 9. Obaveštenje o produženju roka
  (97 KB) 06.07.2016.
 10. Pitanje i odgovor
  (93 KB) 11.07.2016.
 11. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (155 KB) 12.07.2016.
 12. Obaveštenje o produženju roka
  (97 KB) 12.07.2016.
 13. Pitanje i odgovor
  (91 KB) 13.07.2016.
 14. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (132 KB) 13.07.2016.
 15. Obaveštenje o produženju roka
  (97 KB) 13.07.2016.
 16. Odluka o dodeli ugovora
  (552 KB) 21.07.2016.
 17. Odluka o obustavi postupka
  (475 KB) 26.07.2016.
 18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (244 KB) 27.07.2016.
 19. Obaveštenje o obustavi postupka
  (310 KB) 12.12.2016.