јун
2016
29

JN 45/1-42-2016

Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima Uprava - II faza

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (118 KB) 29.06.2016.
 2. Конкурсна документација
  (366 KB) 29.06.2016.
 3. Питање и одговор
  (98 KB) 30.06.2016.
 4. Измена и допуна конкурсне документације
  (108 KB) 04.07.2016.
 5. Обавештење о продужењу рока
  (97 KB) 04.07.2016.
 6. Питање и одговор
  (91 KB) 04.07.2016.
 7. Питање и одговор
  (89 KB) 06.07.2016.
 8. Измена и допуна конкурсне документације
  (131 KB) 06.07.2016.
 9. Обавештење о продужењу рока
  (97 KB) 06.07.2016.
 10. Питање и одговор
  (93 KB) 11.07.2016.
 11. Измена и допуна конкурсне документације
  (155 KB) 12.07.2016.
 12. Обавештење о продужењу рока
  (97 KB) 12.07.2016.
 13. Питање и одговор
  (91 KB) 13.07.2016.
 14. Измена и допуна конкурсне документације
  (132 KB) 13.07.2016.
 15. Обавештење о продужењу рока
  (97 KB) 13.07.2016.
 16. Одлука о додели уговора
  (552 KB) 21.07.2016.
 17. Одлука о обустави поступка
  (475 KB) 26.07.2016.
 18. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  (244 KB) 27.07.2016.
 19. Обавештење о обустави поступка
  (310 KB) 12.12.2016.