јул
2016
6

JN 45/1-43-2016

REZERVNI DELOVI ZA POSTOJEĆI SISTEM PRENOSA PODATAKA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (121 KB) 06.07.2016.
 2. Конкурсна документација
  (364 KB) 06.07.2016.
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (811 KB) 22.07.2016.
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (147 KB) 04.08.2016.