јул
2016
6

JN 45/1-41-2016

Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema i servis

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (120 KB) 06.07.2016.
 2. Конкурсна документација
  (396 KB) 06.07.2016.
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (814 KB) 26.07.2016.
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (144 KB) 04.08.2016.