jul
2007
26

Bilten "Aqua" br. 35/s od marta 2007. godine

,,POTPISIVANJE UGOVORA O PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI LINIJE MULJA NOVOG UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA SUBOTICE"

• Izjava direktora JKP ,,Vodovod i kanalizacija", Subotica
• Izjava rukovodioca sektora za realizaciju projekta Uređaja za prečišćavanje
• Podsetnik o činjenicama za izgradnju novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada

Priloženi fajlovi

  1. Bilten "Aqua" br. 35/s od marta 2007. godine - Srpski
    (298 KB) 30.11.2010.